eCmentarz Kalisz

wyszukiwarka miejsc pochówku

    • Kontrast
    • Czcionka

Jak co roku, w dniu 1 listopada przed wejściem na Cmentarz Komunalny w Kaliszu odbywa się kwesta, w której tradycyjnie biorą udział władze Miasta Kalisza oraz PTTK Oddział w Kaliszu. W tym roku kwestarze będą zbierać datki na renowację nagrobka Anny ze Stokowskich Radwan Babskiej na cmentarzu rzymskokatolickim.