eCmentarz Kalisz

wyszukiwarka miejsc pochówku

    • Kontrast
    • Czcionka

Przypominamy o wnoszeniu opłat. Począwszy od 1 stycznia 2023 r. płatności prosimy wnosić na nowy nr konta bankowego Nr: 37 1090 1128 0000 0001 5108 9196

Uwaga! od dnia 18 marca 2024 r. przy wszystkich ujęciach na terenie Cmentarza Komunalnego jest dostępna woda.

W dniach od 25 marca 2024 r. do 02 kwietnia 2024 r. obowiązuje zakaz wykonywania prac kamieniarskich na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Poznańskiej i Cmentarza Wojskowego przy ul. Żołnierskiej.

W tym roku w dniach od 30 października do 1 listopada seniorzy będą mogli pokonać Aleję Główną Cmentarza Komunalnego meleksem. Pojazd będzie kursował od Bramy Głównej w stronę Kaplicy i dalej prosto, w godz. 8.00 – 16.00.

Jak co roku, w dniu 1 listopada przed wejściem na Cmentarz Komunalny w Kaliszu odbywa się kwesta, w której tradycyjnie biorą udział władze Miasta Kalisza oraz PTTK Oddział w Kaliszu. W tym roku kwestarze będą zbierać datki na renowację nagrobka Anny ze Stokowskich Radwan Babskiej na cmentarzu rzymskokatolickim.

Jak każdego roku, w dniu 1 listopada, w kaplicy Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej zostanie odprawiona uroczysta Msza święta za zmarłych, która odbędzie się o godz. 10.00 i 12.00.

W dniu 28 kwietnia 2023r. zakończono prace remontowe nawierzchni przy bramie głównej cmentarza.

Kierownik BCK

Na terenie Cmentarza Komunalnego uroczystości pogrzebowe może wykonywać każdy zakład usług pogrzebowych prowadzących działalność w tym zakresie zarówno w Kaliszu, jak i poza Kaliszem.

Wyboru zakładu pogrzebowego dokonuje rodzina lub osoba zgłaszająca pochówek na cmentarzu.

/administracja cmentarza/

Uprzejmie informujemy, że z myślą o mieszkańcach naszego Miasta oraz wszystkich osobach przeżywających odejście bliskich, dla których miejscem ostatniego pożegnania jest Cmentarz Komunalny w Kaliszu, została na cmentarzu udostępniona nowa Kaplica i Sala Pożegnań.

Kaplicę wyróżnia dyskretna elegancja wystroju z zapleczem technicznym pozwalającym na zorganizowanie uroczystości pogrzebowej świeckiej oraz religijnej. Ewentualne pytania prosimy kierować do Biura …