eCmentarz Kalisz

wyszukiwarka miejsc pochówku

    • Kontrast
    • Czcionka

Wyszukiwarka miejsc pochówku w Kaliszu

Wyszukiwarka obejmuje cmentarze:

  • Komunalny ul. Poznańska 183-185
  • Wojskowy ul. Żołnierskiej 24 (Majków).

W polach wyszukiwania można wprowadzić dowolne dane osoby zmarłej: imię, nazwisko, datę zgonu. Istnieje możliwość podania dowolnych kryteriów np. samo imię lub jego fragment, samo nazwisko lub jego fragment (system już po wprowadzeniu 1 znaku podpowiada dostępne imiona i nazwiska), tylko data zgonu lub tylko rok zgonu.

Aby zawęzić wyniki wyszukiwania należy wprowadzić więcej danych.

Wynik wyszukiwania wskazuje miejsce pochowania tzn. nazwę cmentarza, numer kwatery, rząd i miejsce.

Po kliknięciu przycisku Szczegóły zostaniemy przeniesieni do szczegółowych informacji, m.in. mapy cmentarza z zaznaczoną kwaterą. W tym miejscu istnieje możliwość zapalenia wirtualnej świeczki lub wydrukowania mapy.

Aktualności / Komunikaty

Opłaty

Przypominamy o wnoszeniu opłat. Począwszy od 1 stycznia 2023 r. płatności prosimy wnosić na nowy nr konta bankowego Nr: 37 1090 1128 0000 0001 5108 9196

Uroczystości pogrzebowe

Na terenie Cmentarza Komunalnego uroczystości pogrzebowe może wykonywać każdy zakład usług pogrzebowych prowadzących działalność w tym zakresie zarówno w Kaliszu, jak i poza Kaliszem. Wyboru zakładu pogrzebowego dokonuje rodzina lub osoba zgłaszająca pochówek na cmentarzu. /administracja cmentarza/

Msza święta za zmarłych

Jak każdego roku, w dniu 1 listopada, w kaplicy Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej została odprawiona uroczysta Msza święta za zmarłych, w której uczestniczyli licznie zgromadzeni mieszkańcy Kalisza i osoby odwiedzające groby na cmentarzu. Msza święta została odprawiona przez księży kościoła p.w. św. Józefa i Piotra z Alkantary w Kaliszu ul. Śródmiejska.