eCmentarz Kalisz

wyszukiwarka miejsc pochówku

    • Kontrast
    • Czcionka

Wyszukiwarka miejsc pochówku w Kaliszu

Wyszukiwarka obejmuje cmentarze:

  • Komunalny ul. Poznańska 183-185
  • Wojskowy ul. Żołnierskiej 24 (Majków).

W polach wyszukiwania można wprowadzić dowolne dane osoby zmarłej: imię, nazwisko, datę zgonu. Istnieje możliwość podania dowolnych kryteriów np. samo imię lub jego fragment, samo nazwisko lub jego fragment (system już po wprowadzeniu 1 znaku podpowiada dostępne imiona i nazwiska), tylko data zgonu lub tylko rok zgonu.

Aby zawęzić wyniki wyszukiwania należy wprowadzić więcej danych.

Wynik wyszukiwania wskazuje miejsce pochowania tzn. nazwę cmentarza, numer kwatery, rząd i miejsce.

Po kliknięciu przycisku Szczegóły zostaniemy przeniesieni do szczegółowych informacji, m.in. mapy cmentarza z zaznaczoną kwaterą. W tym miejscu istnieje możliwość zapalenia wirtualnej świeczki lub wydrukowania mapy.

Aktualności / Komunikaty

Woda

Uwaga! od dnia 18 marca 2024 r. przy wszystkich ujęciach na terenie Cmentarza Komunalnego jest dostępna woda.

Prace kamieniarskie

W dniach od 25 marca 2024 r. do 02 kwietnia 2024 r. obowiązuje zakaz wykonywania prac kamieniarskich na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Poznańskiej i Cmentarza Wojskowego przy ul. Żołnierskiej.

Przejazdy melexem dla seniorów

W tym roku w dniach od 30 października do 1 listopada seniorzy będą mogli pokonać Aleję Główną Cmentarza Komunalnego meleksem. Pojazd będzie kursował od Bramy Głównej w stronę Kaplicy i dalej prosto, w godz. 8.00 – 16.00.

Kwesta na ratowanie zabytkowych cmentarzy przy Rogatce.

Jak co roku, w dniu 1 listopada przed wejściem na Cmentarz Komunalny w Kaliszu odbywa się kwesta, w której tradycyjnie biorą udział władze Miasta Kalisza oraz PTTK Oddział w Kaliszu. W tym roku kwestarze będą zbierać datki na renowację nagrobka Anny ze Stokowskich Radwan Babskiej na cmentarzu rzymskokatolickim.